Veřejná oponentura návrhů
Klinických doporučených postupů (KDP)

Níže je uveden seznam návrhů nových KDP k veřejné oponentuře.

Návrhy KDP jsou na internetových stránkách Národního portálu KDP https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=26 k veřejné oponentuře zveřejněny od 7. 11. 2022 do 6. 12. 2022.


KDP-AZV-07 Kolorektální karcinom III a IV

garant prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4011


KDP-AZV-08 Diabetes a CVS onemocnění

garant prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., PhD.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4012


KDP-AZV-15 Screening karcinomu prsu

garant MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4023


KDP-AZV-16 PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění

garant MUDr. David Zogala, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4024


KDP-AZV-19 Perioperační péče

garant doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4026


KDP-AZV-20 Organizace MDT v onkologii

garant prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4027


KDP-AZV-34 Diagnostika a léčba Hodgkinova lymfomu

garant prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4041


KDP-AZV-35 Nemalobuněčný karcinom plic

garant prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4042


KDP-AZV-36 Maligní melanom - diagnostika a léčba

garant prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4043


KDP-AZV-38 Poranění míchy - diagnostika a terapie

garant doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4045


KDP-AZV-41 Ischemická CMP nebo TIA u pacientů s otevřeným foramen ovale

garant prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4048


KDP-AZV-48 Chirurgická léčba IBD

garant MUDr. Zuzana Šerclová

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4053


KDP-AZV-50 Léčba závislosti na tabáku

garant prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4056


KDP-AZV-52 Poruchy autistického spektra

garant doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4058


Pro připomínkování uvedených návrhů KDP byl vytvořen formulář "Veřejná oponentura", který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvy návrhů KDP. Připomínky k návrhům KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a Garanční komisi.

© 2022 Martin Havel, ČSNM ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!