Veřejná oponentura návrhů
Klinických doporučených postupů (KDP)

Níže je uveden seznam návrhů nových KDP k veřejné oponentuře.

Návrhy KDP jsou na internetových stránkách Národního portálu KDP https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=26 k veřejné oponentuře zveřejněny od 7. 11. 2022 do 6. 12. 2022.


KDP-AZV-07 Kolorektální karcinom III a IV

garant prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4011


KDP-AZV-08 Diabetes a CVS onemocnění

garant prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., PhD.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4012


KDP-AZV-15 Screening karcinomu prsu

garant MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4023


KDP-AZV-16 PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění

garant MUDr. David Zogala, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4024


KDP-AZV-19 Perioperační péče

garant doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4026


KDP-AZV-20 Organizace MDT v onkologii

garant prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4027


KDP-AZV-34 Diagnostika a léčba Hodgkinova lymfomu

garant prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4041


KDP-AZV-35 Nemalobuněčný karcinom plic

garant prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4042


KDP-AZV-36 Maligní melanom - diagnostika a léčba

garant prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4043


KDP-AZV-38 Poranění míchy - diagnostika a terapie

garant doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4045


KDP-AZV-41 Ischemická CMP nebo TIA u pacientů s otevřeným foramen ovale

garant prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4048


KDP-AZV-48 Chirurgická léčba IBD

garant MUDr. Zuzana Šerclová

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4053


KDP-AZV-50 Léčba závislosti na tabáku

garant prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4056


KDP-AZV-52 Poruchy autistického spektra

garant doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4058


Pro připomínkování uvedených návrhů KDP byl vytvořen formulář "Veřejná oponentura", který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvy návrhů KDP. Připomínky k návrhům KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a Garanční komisi.

© 2022 Martin Havel, ČSNM ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky