Obor nukleární medicíny zastřešuje poměrně široké spektrum činností, pro které je společným jmenovatelem využívání radionuklidů v medicíně. Zahrnuje tak:

  • diagnostiku metodami in vivo (zobrazovací metody)
  • diagnostiku metodami in vitro (laboratorní metody)
  • léčbu pomocí radionuklidů

Nukleárně medicínské služby jsou poskytovány na vysoce specializovaných zdravotnických pracovištích, která jsou stavebně, přístrojově i personálně vybavena pro bezpečné nakládání s otevřenými radionuklidovými zářiči a pro individuální přípravu léčivých přípravků. Tato pracoviště jsou pod dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zajištění chodu pracovišť nukleární medicíny je pravděpodobně nejsložitějším ze všech lékařských oborů, neboť musí být naplněny zákonné požadavky kladené na běžná ambulantní a/nebo lůžková zdravotnická zařízení a zároveň na pracoviště s otevřenými zdroji ionizujícího záření a zároveň na lékárenské provozy a zároveň musí být splněny požadavky kladené na vzdělání a specializaci pracovníků v mnoha různých profesích nezbytných pro chod pracoviště (specializovaní lékaři, imunoanalytici, farmaceuti, fyzici, radiologičtí a zdravotní laboranti, všeobecné sestry atd.).
Podpora vzdělávání mladých členů ČSNM

Výbor ČSNM má zavedený systém podpory mladých členů ČSNM, v rámci jejich účasti na odborných akcí.

Pravidla podpory jsou uvedena >>zde<<

Formulář žádosti stahujte >>zde<<


Výsledky voleb do orgánů ČSNM ČLS JEP a jejich aktuální složení na období 2022-2026

© 2022 Martin Havel, ČSNM ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky