Volby 2022Aktuální seznam nominovaných kandidátů ke dni 13.5.2022:

Výbor:

MUDr. Jaromír Bernátek

MUDr. Andrea Bronczková, MBA

MUDr. Martin Havel, Ph.D.

Ing. Michal Koláček

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

MUDr. Vojtěch Kratochvíl, MHA

Ing. Tereza Kráčmerová

MUDr. Eva Krčálová

MUDr. Petr Libus

MUDr. Irena Maříková, MBA

MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA

MUDr. Libuše Quinn

MUDr. Jiří Vašina

RNDr. Martin Vlk, PhD.

MUDr. David Zogala, Ph.D.

PharmDr. Kateřina Žilková

Revizní komise:

MUDr. Vladimír Dedek, Ph.D.

MUDr. Richard Miklič

MUDr. Václav Ptáčník

MUDr. Kateřina Táborská

MUDr. Jiří Vašina

Sekce klinická:

MUDr. Andrea Bronczková, MBA

MUDr. Martin Havel, Ph.D.

MUDr. Eva Krčálová

MUDr. Petr Libus

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA

MUDr. David Zogala, Ph.D.

Sekce radiofarmaceutická:

doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

PharmDr. Radek Navrátil

Mgr. Igor Tichý

RNDr. Martin Vlk, PhD.

PharmDr. Kateřina Žilková

Sekce fyzikální:

Ing. Petra Dostálová

Ing. Michal Koláček

Ing. Tereza Kráčmerová


Prezentace kandidátů

Níže naleznete prezentaci kandidátů (dostupná po kliknutí na jednotlivá jména):

MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.


Vážení členové ČSNM ČLS JEP,

stávající výbor ČSNM ČLS JEP vyhlašuje v termínu 1.6.-15.6.2022 volby do Výboru a Revizní komise ČSNM na volební období 2022-2026, současně budou probíhat volby do rad jednotlivých sekcí, resp. zástupců sekcí ve výboru.

Výbor jmenuje tyto členy volební komise:

MUDr. Lucie Lančová (předsedkyně volební komise)

Ing. Lukáš Ondrák

Ing. Dana Prchalová

Volby proběhnou elektronickou formou, dle pravidel ČLS JEP. Členové bez uvedeného kontaktního mailu v databázi ČLS budou volit korespondenčně (tímto apelujeme na dotčené členy, aby doplnění mailové adresy zvážili).

Od 1.3.2022 bude v rámci volební kampaně spuštěn příjem nominací kandidátů do jednotlivých voleb. Volební kampaň a možnost nominace kandidátů bude ukončena dne 24.5.2022 ve 23:59 hod. Člen může být nominován do vícero jednotlivých voleb. V případě zvolení do více funkcí si pak ale musí kandidát vybrat, zda přijme funkci ve Výboru nebo Revizní komisi. Je možný souběh činnosti ve Výboru a Radě sekce, není však možné být zároveň zástupce sekce ve Výboru a zvolený člen Výboru.

Kandidáty do voleb může nominovat každý člen ČSNM, nominovaný musí s tímto souhlasit (stačí ústní souhlas), nominovat se může i člen sám.

Nominace se provádí separátně do jednotlivých voleb, to znamená, že jsou přijímány nominace zvlášť pro:

  • volby do výboru
  • volby do revizní komise
  • volby do rady klinické sekce
  • volby do rady radiofarmaceutické sekce
  • volby do rady fyzikální sekce
  • volby do rady technologicko-ošetřovatelské sekce
  • volby do rady imunoanalytické sekce

Jeden kandidát může být nominován do více voleb (voleb do výboru a do revizní komise se účastní všichni členové společnosti, kandidátem a voliči ve volbách v jednotlivých sekcích jsou pouze členové dané sekce).

Nominace kandidátů se zasílají volební komisi, na adresu volby2022@csnm.cz, která ověřuje souhlas navrženého kandidáta a příjem nominace zpětně mailem potvrdí kandidátovi a navrhovateli.

Na webových stránkách ČSNM (https://csnm6.webnode.cz/volby-2022/), kde budou průběžně uveřejňovány průběžné informace k volbám, bude také vytvořen prostor pro možnost prezentace jednotlivých kandidátů (volnou formou, obvykle osobní představení a souhrn plánů pro činnost ve složkách v případě zvolení) ve formátu jedné stránky A4 souboru typu PDF. Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na demokratický a svobodný průběh voleb. Soulad materiálů s těmito principy posuzuje volební komise.

Volby budou probíhat jednokolově, elektronicky. Možnost volby bude mít každý člen společnosti, resp. dané sekce. Vybírat se bude z nominovaných kandidátů, budou vytvořeny kandidátní listiny. Do Výboru a Revizní komise volí všichni členové společnosti, v separátní volbě do rad jednotlivých sekcí pak budou volit členové dané sekce. Každý volič bude moci volit v každé volbě pouze jednou.

Zpráva o spuštění elektronických voleb bude zaslána z e-mailu noreply@greception.com na adresy členů, registrované v centrální evidenci ČLS JEP, kontrolujte si prosím průběžně i složku se spamem (nevyžádaná pošta), kam mohou tyto maily i zprávy volební komise být poštovními servery nesprávně zatříděny. Pomoci může uvedení mailů "noreply@greception.com" a "volby2022@csnm.cz" do kontaktů adresáře schránky. Volební komunikace a vstup do volebního systému (login) bude přes email registrovaný u člena v databází ČLS JEP. Výbor a volební komise provedly extenzivní pokus o ověření všech uvedených mailů, nicméně udržování aktuálních kontaktních údajů je povinností každého člena ČLS JEP.

Výsledky voleb budou vyhlášeny na webových stránkách společnosti.

Sledujte prosím své mailové schránky a webové stránky s dalšími informacemi o volbách. K volbám obdržíte Průvodní dopis před zahájením volební kampaně. Před vlastní faktickou volbou pak "E-pozvánku". Pokud tyto zprávy ve svých schránkách nenaleznete ani po kontrole spamové složky, obracejte se na volební komisi na volby2022@csnm.cz.

Stávající Výbor ČSNM vyzývá k co nejširší volební účasti a kandidatuře členů společnosti. 


© 2022 Martin Havel, ČSNM ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!