Volby 2022Výsledky voleb do výboru ČSNM ČLS JEP, revizní komise a rad jednotlivých sekcí

Níže jsou uvedeny výsledky voleb do výboru ČSNM ČLS JEP, revizní komise a rad jednotlivých sekcí.

Konečné složení jednotlivých orgánů bude uveřejněno po vypořádání vzniklých souběhů na volených místech.


Vážení členové ČSNM ČLS JEP,

stávající výbor ČSNM ČLS JEP vyhlašuje v termínu 1.6.-15.6.2022 volby do Výboru a Revizní komise ČSNM na volební období 2022-2026, současně budou probíhat volby do rad jednotlivých sekcí, resp. zástupců sekcí ve výboru.

Výbor jmenuje tyto členy volební komise:

MUDr. Lucie Lančová (předsedkyně volební komise)

Ing. Lukáš Ondrák

Ing. Dana Prchalová

Volby proběhnou elektronickou formou, dle pravidel ČLS JEP. Členové bez uvedeného kontaktního mailu v databázi ČLS budou volit korespondenčně (tímto apelujeme na dotčené členy, aby doplnění mailové adresy zvážili).

Od 1.3.2022 bude v rámci volební kampaně spuštěn příjem nominací kandidátů do jednotlivých voleb. Volební kampaň a možnost nominace kandidátů bude ukončena dne 24.5.2022 ve 23:59 hod. Člen může být nominován do vícero jednotlivých voleb. V případě zvolení do více funkcí si pak ale musí kandidát vybrat, zda přijme funkci ve Výboru nebo Revizní komisi. Je možný souběh činnosti ve Výboru a Radě sekce, není však možné být zároveň zástupce sekce ve Výboru a zvolený člen Výboru.

Kandidáty do voleb může nominovat každý člen ČSNM, nominovaný musí s tímto souhlasit (stačí ústní souhlas), nominovat se může i člen sám.

Nominace se provádí separátně do jednotlivých voleb, to znamená, že jsou přijímány nominace zvlášť pro:

  • volby do výboru
  • volby do revizní komise
  • volby do rady klinické sekce
  • volby do rady radiofarmaceutické sekce
  • volby do rady fyzikální sekce
  • volby do rady technologicko-ošetřovatelské sekce
  • volby do rady imunoanalytické sekce

Jeden kandidát může být nominován do více voleb (voleb do výboru a do revizní komise se účastní všichni členové společnosti, kandidátem a voliči ve volbách v jednotlivých sekcích jsou pouze členové dané sekce).

Nominace kandidátů se zasílají volební komisi, na adresu volby2022@csnm.cz, která ověřuje souhlas navrženého kandidáta a příjem nominace zpětně mailem potvrdí kandidátovi a navrhovateli.

Na webových stránkách ČSNM (https://csnm6.webnode.cz/volby-2022/), kde budou průběžně uveřejňovány průběžné informace k volbám, bude také vytvořen prostor pro možnost prezentace jednotlivých kandidátů (volnou formou, obvykle osobní představení a souhrn plánů pro činnost ve složkách v případě zvolení) ve formátu jedné stránky A4 souboru typu PDF. Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na demokratický a svobodný průběh voleb. Soulad materiálů s těmito principy posuzuje volební komise.

Volby budou probíhat jednokolově, elektronicky. Možnost volby bude mít každý člen společnosti, resp. dané sekce. Vybírat se bude z nominovaných kandidátů, budou vytvořeny kandidátní listiny. Do Výboru a Revizní komise volí všichni členové společnosti, v separátní volbě do rad jednotlivých sekcí pak budou volit členové dané sekce. Každý volič bude moci volit v každé volbě pouze jednou.

Zpráva o spuštění elektronických voleb bude zaslána z e-mailu noreply@greception.com na adresy členů, registrované v centrální evidenci ČLS JEP, kontrolujte si prosím průběžně i složku se spamem (nevyžádaná pošta), kam mohou tyto maily i zprávy volební komise být poštovními servery nesprávně zatříděny. Pomoci může uvedení mailů "noreply@greception.com" a "volby2022@csnm.cz" do kontaktů adresáře schránky. Volební komunikace a vstup do volebního systému (login) bude přes email registrovaný u člena v databází ČLS JEP. Výbor a volební komise provedly extenzivní pokus o ověření všech uvedených mailů, nicméně udržování aktuálních kontaktních údajů je povinností každého člena ČLS JEP.

Výsledky voleb budou vyhlášeny na webových stránkách společnosti.

Sledujte prosím své mailové schránky a webové stránky s dalšími informacemi o volbách. K volbám obdržíte Průvodní dopis před zahájením volební kampaně. Před vlastní faktickou volbou pak "E-pozvánku". Pokud tyto zprávy ve svých schránkách nenaleznete ani po kontrole spamové složky, obracejte se na volební komisi na volby2022@csnm.cz.

Stávající Výbor ČSNM vyzývá k co nejširší volební účasti a kandidatuře členů společnosti. 


© 2022 Martin Havel, ČSNM ČLS JEP. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!